Biolake
The European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas.

The Torrefaction Company

Biolake pilotplant, biobrandstof uit agrarisch restmateriaal, succesvol gerealiseerd

De realisatie van de Biolake pilotplant is een feit. In de pilotplant kunnen groene reststromen (biomassa), zoals agrarisch restmateriaal, riet en bermgras omgezet worden in een hoogwaardige biobrandstof, genaamd BIOpellets. De biobrandstof kan ingezet worden in pelletkachels bij bedrijven en particulieren. Ook is het geschikt voor grote verwarmingssystemen voor bijvoorbeeld kassen, zwembaden en sporthallen.

Het proces is gebaseerd op torrefactie en pelletisering. Torrefactie is een proces waarmee hout en houtachtige materialen door verhitting zo bros gemaakt worden dat ze goed te vermalen en bovendien ongevoelig voor vocht worden. Het betreft een uniek procedé waarin vanuit heel diverse reststromen BIOpellets van een constante kwaliteit verkregen worden.

De torrefactie systemen die momenteel gebruikt worden zijn grote installaties die alleen hout als grondstof voor de brandstofpellets kunnen verwerken. Belangrijke innovaties in het Biolake ontwerp zijn de modulaire opbouw, de verwerkingsmogelijkheid van verschillende types agrarische reststromen en de grote energie-efficiëntie. Door de modulaire opbouw van het Biolake torrefactie systeem en de mogelijkheid meerdere soorten grondstoffen te verwerken wordt een grote flexibiliteit en brede toepassingsmogelijkheden gegenereerd.

Voorafgaand aan het project hebben de initiatiefnemers op eigen kosten een testinstallatie gebouwd en verkennend onderzoek gedaan naar het torreficeren en vervolgens pelletiseren van hooi, stro en riet. Met de testinstallatie is tevens verkennend onderzoek gedaan naar de manier waarop gebruik gemaakt kan worden van de vrijkomende restwarmte en de mogelijkheden om het vrijkomende torrefactiegas te gebruiken als brandstof om het proces op gang te houden. Met de testinstallatie werd het werkend principe aangetoond voor dit unieke procedé. Met de Biolake pilotplant is het proces verder ontwikkeld, geoptimaliseerd en gevalideerd, om een economisch rendabel procedé te ontwikkelen.

De realisatie van de Biolake pilotplant is mede tot stand gekomen door subsidie vanuit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland

Download eindrapportage

 
This project was supported by the European Agricultural Fund for Rural Development.